fbpx

Miljøpolitik for Bilhuset Haldrup

Miljøpolitikken er en erklæring på, at Bilhuset Haldrup vil arbejde for miljøets bedste. Bilhuset Haldrup har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning – både miljømæssigt og økonomisk. I den forbindelse har vi etableret et miljøledelsessystem samt en miljø- og arbejdsmiljøorganisation.

Miljøpolitik for Bilhuset Haldrup

Miljøpolitikken er en erklæring på, at Bilhuset Haldrup vil arbejde for miljøets bedste. Bilhuset Haldrup har til hensigt at nå målsætningerne i selskabets miljøpolitik ved at finde den mest optimale løsning – både miljømæssigt og økonomisk. I den forbindelse har vi etableret et miljøledelsessystem samt en miljø- og arbejdsmiljøorganisation.

Disse forhold øger kendskabet til og bevidstheden om miljøforhold og opmuntrer til miljøbevarende initiativer såvel individuelt som på virksomhedsniveau. Bilhuset Haldrup ønsker, så længe det er hensigtsmæssigt, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, at indgå i et positivt samspil med sine omgivelser og interessenter og samtidig sikre medarbejdernes trivsel og et sundt arbejdsmiljø. Derfor vil vi via vores miljøledelse sikre, at bindende forpligtelser altid overholdes samt bestræbe os på at gøre det endnu bedre. Derfor er vi forpligtet til løbende at styrke miljøledelsessystemet med henblik på at forbedre miljøpræstationen. Vi er forpligtet til at beskytte miljøet, og herunder forebyggelse af forurening.

Vi arbejder derfor i det daglige for:

• At affaldsprodukter fra produktionen ikke er til gene for miljøet, men genanvendes i videst muligt omfang.

• At sikre optimal udnyttelse af ressourcer og hjælpestoffer for løbende at minimere vores miljøpåvirkninger.

• At lade miljøparametre indgå som en væsentlig faktor ved iværksættelse af nye aktiviteter samt ved indkøb af materialer og kemiske produkter.

• At alle medarbejdere inddrages i miljøstyringen, så arbejdet med miljø- og arbejdsforhold bliver faste og positive elementer i dagligdagen.

• At udarbejde og vedligeholde et miljøledelsessystem, der overholder kravene i DS/EN ISO 14001

3/5-2023

Michael Kaysen

Kvalitetskontrol

Ydermere er Bilhuset Haldrup certificeret under Dansk Teknologisk Institut – DTI, der sikrer ½ årlig kvalitetskontrol af værktøj samt lovpligtig liftkontrol årligt.

Hvad er min bil værd?

Udfyld vores formular og vi vender tilbage med en vurdering af din bil.

Hold dig opdateret
- Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Design Escapes

Vi er autoriseret forhandler af Nissan i Hobro. I Randers er vi forhandler af Hyundai og Nissan. Vi er autoriseret serviceværksted for BMW og Honda.

Webbureau ITTP